• 04.10.2022 03:55

ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ

Производство Наука Технологии ВПК Импортозамещение

В России начато производство мощных диодов на основе арсенида галлия – арсенида алюминия

Апр 10, 2017