• 03.02.2023 13:43

ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ

Производство Наука Технологии ВПК Импортозамещение

В России начато производство мощных диодов на основе арсенида галлия – арсенида алюминия

Апр 10, 2017